Mark, Holmavägen 42, Tidaholm, Suntak, Madängsholm

  • 50 000 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 50 000 m²
Adress Holmavägen 42, Tidaholm
Område Suntak
Kommun Tidaholms kommun
Objektsnummer 41928215

Beskrivning

Industritomten Suntak 11:12 ägs av Tidaholms kommun. Fastigheten ligger nära Tidaholm där riksväg 26 och 193 korsar. Idag är den täckt av skog men fastigheten kommer att förberedas och anpassas efter kundens behov.
Fastigheten har ett strategiskt läge med goda logistiska möjligheter för transporter till Skövde, Falköping, Jönköping och vidare mot omvärlden. Endast 25 km bort i Falköping ligger Skaraborg Logistic Center som är Skaraborgs största logistiska nav med direkta förbindelser med tåg till Göteborgs Hamn.
De geotekniska förutsättningarna när det gäller flytkraft är utmärkta för installation av tung utrustning utan stora markförberedelser och fastigheten kan förses med anslutningar av VA, el, fiber och anslutningsvägar anpassade till kundens behov inom 6-12 månader, på samma tid kan också skogen som finns på ytan verkas. Ytan är idag detaljplanerad för industri, bygghöjder och exploateringsgrad kan anpassas efter kundens behov.
För mer information se bifogad PDF som även innehåller flygfilm.


Karta
Visa på kartan:


Bilder på fastigheten