Vård, Fridhemsvägen 9, Centrala Nynäshamn, Nynäshamn

  • 294 m²

Vakant HVB-boende i centrala Nynäshamn


Lokaltyp Vård
Total yta 294 m²
Adress Fridhemsvägen 9
Område Centrala Nynäshamn
Kommun Nynäshamns kommun
Byggår 1939
Våning 2 plan samt souterrängplan. Ej
Objektsnummer 41966947

Beskrivning

Fastigheten som är om 294 kvm uthyrningsbar yta är centralt belägen i Nynäshamn C, nära pendeltågsstation och ca 300 m från hamnen. Nyrenoverad 2016. Bergvärme. Tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt

Fastigheten är belägen i centrala Nynäshamn. Fastighetens areal är 1 114 kvm och består av gräsmatta och fruktträd på baksidan samt grusad yta för 2-3 p-platser på framsidan. Byggnaden är byggd 1939 och innefattar tvåplan samt souterrängplan. Ingång finns på både souterrängplan samt gatuplan.

Byggnaden är ombyggd och anpassad för HVB-verksamhet med godkänt brandskydd. Planlösningen omfattar 10 st boenderum fördelat på de tre våningarna samt två vardagsrum för gemenskap samt ett gemensamt kök. För personalen finns ett personalrum samt några förrådsutrymmen. Våtrummen omfattas av fyra wc samt tre duschrum varav flera av dessa är renoverade 2021. Gemensam tvättstuga i souterrängplanet.
Byggnadens ytor har nya eller uppfräschade ytskikt där man försökt bevara originaldetaljer såsom fiskbensmönstrad ekparkett och inredningsdetaljer.

Inom en 300 meters radie från fastigheten finns centrumstråken med restauranger, caféer, butiker, service, Systembolag samt sjukvård. Inom denna radie finns även ålderdomshem, förskola m.m. I övrigt utgör omgivningen främst av bostäder i villa eller flerbostadsbebyggelse.

God kommunikationer från fastigheten. Inom ca 5-7 minuters promenad har du pendeltågsstationen som tar dig till Stockholm C och söderort. Strax intill har du även hamnen som både har båttrafik till Stockholms skärgård, Visby och Gotland samt Gdansk i Polen. Utöver det har du flertalet bussar som tar dig vidare till Stockholms närförorter samt Södertälje. 
Med bil är du också snabbt ute på Nynäsvägen (väg 73) mot Stockholm (ca 45 min) eller Södertäljevägen (225) mot Södertälje (ca 50 min).

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

 

Anbud på Petunian 1 eller Mallen 10 skickas till mailadress larssan.lundberg@bjurfors.se.

Jag önskar att anbudet innehåller följande information;


Namn och organisationsnr på budgivaren
Namn på kontaktperson
Mail samt telefonnr till kontaktperson
Bekräftelse att budet inte innehåller några villkor (enligt säljarens krav)
Bekräftelse att tillträdet kan ske under 2023 (enligt säljarens krav) och gärna förslag på önskad tillträdesdag
Finansieringsplan för köpet, dvs finansieras köpet med egna med el eller med hjälp av tex bank?
Sedan är det inget krav utan bara trevligt om man får en kort presentation på några få rader vem budgivaren är.


 

Sista tid för inlämnande av anbud är för

Mallen 10: måndag 6 november kl 12:00

Petunian 1: tisdag 7 november kl 12:00

 

Man kan närsomhelst innan sluttiden för inlämnande av anbud meddela om man vill justera sitt redan inlämnade anbud.

 

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, Bud, Loi, due dilligencia, överlåtelseavtacl samt tillträde enligt överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Beskrivning Gott
Tak Betongpannor
Fasad Tegel
Ventilation Mekanisk (endast frånluft)
Uppvärmning Bergvärme
Karta