Mark, Fjärrvärmevägen 2, Skövde, Flakbilen, Skövde

  • 19 400 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 19 400 m²
Adress Fjärrvärmevägen 2, Skövde
Område Flakbilen
Kommun Skövde kommun
Objektsnummer 41928221

Beskrivning

Industritomten Flakbilen ägs av Skövde Kommun och är en del av det expansiva industriområdet ”Norra Ryd”, som har utvecklats till en ny affärspark med fokus på industri och lager. Området ligger logistiskt bra och är detaljplanerat för tung industriell användning.
Fastigheten är i princip helt utan höjdskillnader så ingen större markförberedelse krävs för terrassering, de geotekniska förutsättningarna gällande bärighet är utmärkta för installation av tung utrustning utan att addera större mängder fyllnadsmassor. Genom industriklassningen av detaljplanen kan verksamhet etableras som påverkar omgivningen med ljudföroreningar 24/7.
I dagsläget finns närliggande anslutningspunkter för VA, el, bredbandsfiber. Anslutningsvägar kommer att anpassas efter behov på redundans och bärighet efter kundens nyttjande.
På västra sidan av väg 26 kommer Norra Ryd Business Park att fortsätta sin tillväxt de följande nästa åren - all utveckling drivs av Skövde kommun.
För mer information se bifogad PDF som även innehåller flygfilm.


Karta
Visa på kartan:


Bilder på fastigheten