Mark, Ekeberg, Ekeberg, Växjö

  • 10 000–30 000 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 10 000–30 000 m²
Adress Ekeberg
Område Ekeberg
Kommun Växjö kommun
Objektsnummer 41855793

Beskrivning

Verksamhetsmark planlagd för industri ca 1,5 km sydost om Växjö centrum med direktanslutning till riksvägarna.


Karta
Visa på kartan: