Mark, Österängsgatan, Falköping, Sikagården, Falköping

  • 60 000 m²
  • Omgående


Lokaltyp Mark
Total yta 60 000 m²
Adress Österängsgatan, Falköping
Område Sikagården
Kommun Falköpings kommun
Tillträde Omgående
Objektsnummer 41928198

Beskrivning

Industritomten Sikagården ägs av Falköpings kommun och angränsar till Skaraborg Logistic center.
Fastigheten har ett attraktivt läge och kan skräddarsys med direkt åtkomst från väg 46 och 184, där det i genomsnitt dagligen passerar 10 000 fordon. Tillstånd för industrianvändning med en bygghöjd på 8 meter. Närbeläget finns ytterligare fastigheter med expansionsyta upp till 42 000 m2 (Totalt 10 Ha).
Fastigheten är i princip helt utan höjdskillnader så ingen större markförberedelse krävs för terrassering, de geotekniska förutsättningarna gällande bärighet är utmärkta för installation av tung utrustning utan att addera större mängder fyllnadsmassor. Genom industriklassningen av detaljplanen kan verksamhet etableras som påverkar omgivningen med ljudföroreningar 24/7.
I dagsläget finns närliggande anslutningspunkter för VA, el, bredbandsfiber. Anslutningsvägar kommer att anpassas efter behov på redundans och bärighet efter kundens nyttjande.
Skaraborg Logistic Center i Falköping är Skaraborgs största logistiska nav med direkta förbindelser med tåg till Göteborgs hamn.
För mer information se bifogad pdf som även innehåller flygfilm.

Skyltläge

Ja


Karta
Visa på kartan:


Bilder på fastigheten