Övrig lokal

Läge Hyresnivå, kr Snitthyra, kr
A-läge 500 – 700 600
B-läge 400 – 550 475
C-läge 300 – 450 375

Lagerlokal

Läge Hyresnivå, kr Snitthyra, kr
A-läge 500 – 700 600
B-läge 400 – 550 475
C-läge 300 – 450 375

Kontor

Läge Hyresnivå, kr Snitthyra, kr
A-läge 1050 – 2050 1550
B-läge 750 – 1250 1000
C-läge 500 – 800 650

Källa: Svefa. Vid frågor, kontakta Svefa på tel. 010-603 86 00.