Jernhusen växlar upp i RegionCity

27 november 2018

Jernhusens gigantiska projekt RegionCity i Göteborg rullar vidare. Men då Västlänkens invigning vid centralen flyttats två år, till 2026, reviderar även Jernhusen sin tidplan för att synka med Trafikverket. Först 2023 kan det första tornet, Jubileumstornet, stå klart. - Det tar tid att bygga stad, konstaterar Urban Hammarlund, Regionchef. Men nu växlar vi upp för framtiden.

RegionCity blir, precis som namnet antyder, ett nytt city för regionen men även för hela västskandinavien och ska växa upp alldeles vid centralstationen i Göteborg. Här skapas en destination för ökad rörlighet, fler mänskliga möten och ekonomisk tillväxt. Det blir i form av en ny skyline i staden, med flera höga hus som kommer att innehålla både station, handel, bostäder och kontor. Men den nya stadsdelen har flera viktiga funktioner att fylla.

- Med RegionCity vill vi också skapa en länkande stad, en kollektiv hubb och även öppna upp området Gullbergsvass, förklarar Urban Hammarlund, Regionchef, Jernhusen.

Måste synka med Västlänken

Redan nu sker en tät dialog angående Västlänken då en byggnad inom RegionCity ligger direkt ovan den underjordiska stationen vid centralen. Men nu har Jernhusen behövt dra i handbromsen för de två första tornen, som inkluderar Jubileumshallen, och som knyter Västlänken till bangården. Allt för att Västlänken inte öppnar vid centralen 2024, utan istället, samtidigt som hela tunneln är klar, 2026.

- Eftersom Västlänken inte öppnar förrän 2026 har även vi behövt revidera vår tidplan. Jubileumstornet bör vara inflyttningsklart 2023 och torn två cirka 1,5 år därefter.


Eftersom Västlänken inte öppnar förrän 2026 har även vi behövt revidera vår tidplan.


Flera koncept i tornen

Men kontorskoncepten är oförändrade. Jubileumstornet, 22 våningar högt med sammanlagt drygt 25 000 kvm, fylls med kommersiellt innehåll ovan stationsstråket. Jubileumshallen ska leda resenärerna mellan dagens station och Västlänkens mittuppgång. I själva tornet skapas större kontorsytor där hyresgäster kan välja mellan koncepten Himla och Vimla. Antingen kontor med utsikt högt upp i tornen eller nära gatans och stationens vimmel och puls. Och uthyrningsarbetet pågår även om tidshorisonten har förlängts.

- Vi för i dagsläget dialoger med några företag som kan bli så kallade ankarhyresgäster. Och nästa år blir det än mer aktuellt att börja prata med dem som har en något längre ställtid än normala tre år.

I torn nummer två planerar Jernhusen att etablera fler koncept. Allt för att kunna skapa en mer levande, blandad stadsdel redan från början.

- Därefter bygger vi vidare på visionen. Under kommande år kommer vi dessutom söka samarbete kring bostäder i det högsta tornet Centraltornet. Ett torn som får ett riktigt downtownläge när Västlänken öppnar.

Förbereder organisationen

Förutom arbetet med uthyrningen förbereder Jernhusen nu sin organisation för vad som komma skall.

- Nu agerar vi proaktivt för att kunna sikta på ett genomförande. Vi håller just nu på att bilda en projektutvecklingsorganisation som ska takta in detaljplanen och bära den sista vägen in och sedan genomföra det första investeringarna. Vid årsskiftet är den organisationen på plats.

Det senaste 1,5 året har också en hel del knäckfrågor lösts, förklarar Urban Hammarlund.

- Bland annat har vi nått samsyn hur angöringen till stationen ska se ut. Även kulturmiljöfrågan och hur staden ser på parkering över tid är lösta. Dessutom har vi under hela processen gått allt djupare i de geotekniska förutsättningarna så att inget kommer som en överraskning efter antagen plan. Så mellan samråd och granskning justerar vi nu tillsammans med stadsbyggnadskontoret den stora detaljplanen norr om bangården med hänsyn till vad som framkommit i samråd och geoteknik. Målet är att granskningen sker under våren 2019.

Planen för området ovan Västlänken går ut på granskning runt jul och antas förhoppningsvis under våren. Och här måste Jernhusen vara med från start och kroka arm med Trafikverket.

- Västlänken projekterar just nu sitt underjordiska station vilket innebär att vi också måste vara med och skissa grovt på systemskedet på vårt eget hus som ligger ovanpå. Det är alldeles för tidigt att presentera något koncept men det blir vår Central Nord. Vi kommer inte kunna påbörja någon byggnation förrän tidigast 2023 och inflyttning i samband med Västlänkens öppnande 2026. Väl där kommer resenärer från såväl Hisingsbron som Jubileumshallen, Central Nord och Västlänken att mötas på stationsplatsen som vi presenterade 4 juni i år.

Nästa år kommer två detaljplaner i nordvästra RegionCity vara på plats.

- Med dessa finns nu potentialen att dra nytta av Västlänken, stärka arbetsmarknaden och ta staden närmare Gullbergsvass.

Stadsutveckling pågår

Det handlar om enormt långa processer när man bygger stad, konstaterar Urban Hammarlund.

- Under åtta år har vi jobbat med hur ska vi hjälpa staden att möta Västlänken, nu gör vi det med vår nya projektutvecklingsorganisation för de första projekten samtidigt som vi nu står beredda för nästa satsning - det som kommer av Västlänken, Bangårdsviadukten, tåg mot Landvetter och till sist en ombyggd bangård för snabbare och längre tåg. Kort och gott resten av RegionCity och Gullbergsvass.

- RegionCity kommer att vara en tillväxtmotor och stadsfront i 20-30 år, där vi bygger i ena änden och levererar levande stad och station i andra.

Och även om tidplanen har behövt revideras pågår redan nu stadsutveckling på plats, om än en provisorisk sådan.

- Den 4 juni i år invigde vi vår testbädd på Jubileumsplatsen, en plats som nu fungerar som ett levande byggplank och en öppen testarena. Vi testar prototyper och hur vi kan samverka med våra hyresgäster och det fungerar jättebra med de lunchaktörer som etablerat sig här. Samtidigt hjälper vi staden med de nya stråken från Jubileumsplatsen. Här testar vi i liten skala vad vi sedan ska göra i stor skala. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.