Tre insikter blev en kunskaps- och leverantörsbank

25 juni 2020

Tre insikter ledde till Sveriges första opartiska kunskaps- och leverantörsbank i arbetet mot framtidens kontor - arbetsplatsenifokus.se.

bild skärm.jpg
Kunskaps- och leverantörsbanken arbetsplatsenifokus.se lanserades i oktober 2020.

Efter Annicka Dicksons år som arbetsplatsstrateg och kontorsförändringsledare med fokus på ledningsarbete och förändringsarbetet mot nya arbetssätt, grundades arbetsplatsenifokus.se utifrån tre insikter, tillsammans med kollegan Jonas Hartman.

– En insikt var att marknaden behöver en opartisk kunskapsplattform som stödjer företag, upphandlare och människor i arbetet mot framtidens kontor. Men som också hjälper leverantörer att få bättre beställare. Sverige behöver kompetenshöjning, konstaterar Annicka.

Marknaden behöver enkelt kunna hitta olika experter och leverantörer inom olika områden i ämnet, samlat på ett och samma ställe. 

– Den andra insikten var att det finns extremt mycket kunskap och expertis hos mängder av leverantörer som behöver komma fram. Tillsammans blir det starkt.

– Den tredje insikten var att marknaden enkelt behöver kunna hitta olika experter och leverantörer inom olika områden i ämnet, samlat på ett och samma ställe. En gemensam plattform där inte bara läsare som befinner sig inför, under eller efter en kontorsförändring kan söka kunskap och anlita kompetens utan också där leverantörer kan hitta leverantörer. 

Idén blev verklighet

Sveriges första kunskapsplattform i arbetet mot framtidens kontor blev till, arbetsplatsenifokus.se, som lyfter och sammanför branschen med dess kunskap i sin helhet. Release av plattformen är 1 oktober.

Fysisk miljö, mötesteknik, arbetsplatsstrategi, förändringsledning, kaffe, växter, design, varumärke, säkerhet, hälsa, implementering nya arbetssätt, företagsflytt, lokalprogram, digitalisering och så mycket mer "HÄNGER IHOP".

- Detta betyder att läsarna behöver en samlad plats för kunskap och tjänster inom alla områden som sker inom arbetet mot framtidens kontor och arbetsplats, berättar Annicka Dickson ansvarig utgivare av arbetsplatsenifokus.se. 

Här kan läsaren fritt söka och spara kunskap samt leverantörer på en opartisk samlingsplats. Utvecklingsarbetet har varit gediget tillsammans med en webbyrå och plattformen fylls kontinuerligt på med alla fantastiska leverantörer som bjuder på sin kunskap.

- Hos oss är det viktigt att det inte är ett säljinlägg utan en kunskapsdelning, säger Annicka. 

Hon berättar vidare att de som arbetar med arbetsplatsenifokus.se inte säljer produkter eller tjänster. De som driver arbetsplatsenifokus.se är inte ett hett gäng leverantörer som gått tillsammans för att skapa en plattform med bakomliggande syfte att sälja något annat.

Läsarna behöver en samlad plats för kunskap och tjänster inom alla områden som sker inom arbetet mot framtidens kontor och arbetsplats. 

- Det hade för oss inte varit ett opartiskt arbetssätt.

Hela deras tid går till arbetsplatsenifokus.se och deras arbete är att lyfta leverantörers kunskap och kompetens och säkra att läsarna få värdeskapande kunskap genom kompetenta leverantörer.

Mångårig kunskap i grunden

Annicka Dickson har många års erfarenhet av arbetsplatsstrategi, ledning/ledarutveckling, konceptutveckling samt föreläsningar mot kontorsförändringar med hög kunskap om flexibla verksamhetsanpassade kontor både på strategisk och operativ nivå.

Hon har utbildat ledare och medarbetare i flexibla arbetssätt. Hon har utvecklat förändringsprocesser mot verksamhetsanpassade kontor. Hon har utformat koncept inom arbetsplatsförändring, satt metod och metodik samt säkerställt i genomföranden. Annicka har varit med i analysfaser och arbetat med ledningsgrupp/styrgrupp hos kund med det arbetet ledningen behöver göra i processen. Hon har också arbetat med ledningen för att ta fram vision och strategiska val samt riktlinjer i förändringen. Hon har arbetat med projektgrupper, styrgrupper och referensgrupper.

- Idag är det arbetsplatsenifokus.se som har fått allt fokus då behovet av en opartisk plattform är stort, säger Annicka Dickson avslutningsvis.

Artikeln är en annons från Arbetsplatsen i fokus och inte en artikel av Lokalguiden.