Stimulerande arbetsklimat ger bränsle till nya idéer

8 mars 2018

Kombination hög kompetens och ambitionen att driva hållbarhetsfrågor framåt har gett NOCA Teknik spännande byggledningsprojekt. Ett exempel är Karlastaden i Göteborg med Karlatornet i spetsen – Nordens blivande högsta byggnad med 72 våningar. Sedan 2016 sitter företaget i öppet landskap på samverkansplanet på Chalmersområdet, där ytorna delas med företag i olika branscher. Genom kontor i en kreativ arbetsmiljö med nätverkande som mervärde stimuleras medarbetarna till effektiv problemlösning, menar Nowak Ljungberg, VD och hållbar projektledare.

Det är unikt att som ett litet men nydanade företag kunna verka i ett stort sammanhang, där fokus är utveckling framåt genom forskning och ny teknik. Dessutom är det värdefullt för oss att förknippas med områdets alla starka varumärken. Det menar Nowak Ljungberg, VD och hållbar projektledare.


Som projektledare inom husbyggnad med spets på projektering och byggledning har konsultbolaget möjlighet att konkret påverka samhällsbyggandet.


– Genom vår etablering på Chalmersområdet träffar vi kompetenta människor i vardagen. Här kan vi lösa de flesta problemställningar i matsalskön eller varför inte i printerrummet. Kunskapen sitter bokstavligen i väggarna! Här finns många intressanta perspektiv som vi kan dra nytta av, poängterar Nowak Ljungberg.


Kunskapsåterföring är ett grundläggande princip för företaget, och receptet för att skapa engagerade och delaktiga medarbetare. Som projektledare inom husbyggnad med spets på projektering och byggledning har konsultbolaget möjlighet att konkret påverka samhällsbyggandet. På Chalmersområdet finns tillgång till intressanta event varje vecka; föredrag på olika teman och alla nivåer som ger insikter.


– Som konsulterande företag både kan och vill vi göra avtryck, inte minst gällande materialval och logistik. Den miljöforskning som bedrivs här är värdefull för oss, men även socialt finns stora vinster för mitt gäng.

NÄRHET TILL SPETSKOMPETENS

– Vi är sju medarbetare men vi umgås med hela huset vilket ger ett otroligt nätverk. Allt från gemensam lunchjoggning till att själva arrangera skräddarsydda kurser som vi tillsammans med våra företagsgrannar kan fylla platserna till.


NOCA Teknik jobbar hårt med expansion och deras val av geografisk placering har bemötts positivt vid rekrytering.
Spetskompetensen är med andra ord inte långt borta – och NOCA Teknik tar gärna hjälp av studenter till olika projekt, utredningar och förstudier.


– Läget är en bonus! Det flesta som kommer hit blir väldigt imponerade, och våra anställda uppskattar att få jobba i centrum av en kunskapsmiljö.


– Det är berikande att få ta del av chalmeristernas kunskap och deras syn på saker. Även vid rekrytering har vi haft studenter med som bollplank för att kunna hitta och attrahera rätt kompetenser.

NYTT KONTOR PÅ CHALMERSOMRÅDET

Tre fördelar för NOCA Teknik:

1. Att som litet företag få verka i stort sammanhang.

2. Värdefullt kontaktnät för samverkan.

3. Tillgång till områdets spetskompetens.


Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet: https://etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler/


Läs mer om NOCA Teknik och aktuella uppdrag: https://nocateknik.se/

Artikeln är en annons från Johanneberg Science Park och inte en artikel av Lokalguiden.