Här finns rum för att skapa nytt och bättre

12 september 2018

Strategiskt på Chalmersområdet sitter Boid, en innovativ produktdesignstudio som med hjälp av design och som användarnas ambassadörer alltid utgår från människors situation och behov. Boid utgör bryggan mellan företag och akademin: målet är att fler människor ska dra nytta av tekniska och vetenskapliga framsteg och de innovativa produkter och tjänster som blir resultatet. Den samverkan som området erbjuder är avgörande; för att lyckas bra krävs att olika typer av expertis och perspektiv möts, menar Anton Grammatikas, VD på Boid.

Anton Grammatikas, VD på Boid, om varför man valt att etablera sig i Johanneberg Science Park:

– För att få ut det mesta av vår etablering flyttar vi nästa år till en lokal på 230 kvadrat i nya etappen på Johanneberg Science Park som just nu byggs. Mer flexibla lokaler med studioytor och egen prototypverkstad. Förhoppningsvis kan vi inte bara dela idéer utan även dela verkstadsutrymmen med andra hyresgäster. Ytterligare en fördel för företag som inte är tillräckligt stora för att själva bekosta en egen maskinpark.

Boid tar sig inte an uppdrag som resurskonsulter utan jobbar enbart projektbaserat med inhouseuppdrag. Inramning och lokal blir därmed extra viktigt i en vardag som omfattar kreativt arbete och prototyping med stor bredd. I deras portfolio finns såväl fysiska som digitala produkter: robotar, 3D-printers, energihanteringssystem, utställningar, interaktiva tapeter och mycket mer. De hjälper också Chalmers med tekniska illustrationer och animationer där de sätter forskningsresultat i en populärvetenskaplig kontext genom att illustrera funktion och användning för en bredare målgrupp.

– Teknik blir inte till funktion förrän alla delar hänger ihop på ett användarvänligt sätt och design är en viktig komponent i förståelsen för hur du ska använda en produkt eller tjänst, säger Anton Grammatikas.

Boid lever som de lär; att bästa sättet att leverera nyskapande resultat är att involvera många perspektiv i processen. Att befinna sig in en samverkansmiljö med tydligt fokus på samhällsutveckling är därför utvecklande.

– För att bygga en klok idé tror jag man behöver blanda olika kompetenser. Vår bakgrund skiljer sig kanske från majoriteten av våra grannar men jag tycker att vi har bidragit mycket i de samverkansprojekt vi medverkat i, inte minst i ElectriCity, ett projekt för hållbar kollektivtrafik där vi kunde komma med nya infallsvinklar.

Disciplin och kompetens mixas

Organisatoriskt är Boid ett av dotterbolagen till Chalmers Industriteknik, som erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat. En dörröppnare till att den forskning och utveckling som bedrivs på högskolan kan få en kommersiell output. Bolaget Boids 12 medarbetare är väl rustade för att förstå ny teknik: 10 designers varav är 6 civilingenjörer från teknisk design.

– Vi mixar discipliner och kompetenser! Vårt moderbolag sitter på övrig teknisk kompetens vilket gör att vi enkelt kan jacka ihop det vi kan med annan expertis, förklarar Anton Grammatikas. På kundmöten kan vi exempelvis ta med en materialexpert om det kan utveckla projektet. 

Unika synergier 

60 % av Boids uppdrag finansieras av industrin och 40 % är forskningsfinansierade. Mixen ger dem ett innovativt perspektiv och tillgång till unika synergier när det gäller deras leveranser. Ena dagen skarpt pragmatiska kundprojekt – nästa utforskar de det okända. En bra dynamik menar Anton Grammatikas.

– Det är inte många designbyråer som jobbar i just forskningsprojekt. För oss bidrar det till att vi kan ta ut svängarna i högre grad, och att vi vågar utforska och investera i tid i grundliga användarstudier. 

Med det inte sagt att ett kundprojekt hos Boid inte kan vara nyskapande. Ett exempel är en interaktiv tapet för Boråstapeter via ett egenutvecklat generativt designverktyg, som utifrån ett musikstycke utformar tapeten till ett unikt konstverk. Att omsätta kreativa idéer till en kommersiell produkt är en utmaning men också deras förutsättning

– Som produktdesignstudio vill vi bidra till konkreta resultat. Vi utgår alltid från kundens brief och med stor respekt för kundens roll i utvecklingen, säger Anton Grammatikas. 

Mångfald inte likriktning

– Vår styrka är att sätta oss i användarens situation; nu jobbar vi exempelvis med rollatorer och det är inte förrän du själv ger dig ut på stan med en rollator som du förstår utmaningen. En designers spetskompetens är alltid att sätta sig in i en annan persons situation och skapa något bättre.

Många av Boids projekt är under sträng sekretess och det kan ta år innan de får berätta om just nu pågående projekt för utomstående. Men varje dag jobbar Boid med roligare projekt än igår, säger Anton Grammatikas och avslutar med att hälsa nya grannar välkomna till intressant samverkan i nya etappen på Chalmersområdet. 

– Jag tror inte på för stor likriktning. Jag ser gärna att företag som liksom vi vill delta i samhällsbyggnadsfrågor men inte nödvändigtvis har den bakgrunden flyttar hit. Det hade varit intressant!

vill du etablera dig här?

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet på: etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler

Läs mer om Boid och deras spännande produktdesign: boid.se


Artikeln är en annons från Johanneberg Science Park och inte en artikel av Lokalguiden.