En del av ett högre syfte

7 juni 2018

– Målet med vår etablering i Johanneberg Science Park är att konstant utveckla vår egen kompetens genom samverkan. Genom att utbyta spetskompetens lär vi oss för att sedan kunna dela med oss för ett mer hållbart samhälle, säger Henrik Jönsson, kontorschef på Bengt Dahlgren. Sedan 1952 har teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren ägnat sig åt samhällsbyggnad, med fokus att skapa bra inomhusmiljöer i hållbara miljöanpassade byggnader. Att åstadkomma sunda miljöer för moderna människor att bo och arbeta i kräver erfarenhet men också nytänkande, en viktig värdering hos ett företag som inte backar för att gå utanför traditionella lösningar.

Bengt Dahlgren är partner inom projektet HSB Living Lab.

Konsultföretaget Bengt Dahlgren strävar efter att bidra till samhällets bästa. Detta genom att erbjuda tjänster inom hela bygg- och förvaltningsprocessen till fastighetsägare, byggentreprenörer och andra samhällsutvecklare. Som teknikkonsulter vill de göra det svåra enkelt:

– Som konsult har jag kunskaper som jag vill ska komma till användning, jag vill hjälpa någon. Det finaste med att befinna sig i den här miljön är att samtidigt som vi bygger upp saker är vi med och driver utvecklingen. Tillsammans med andra får vi agera katalysator till att viktiga förändringar sker. Genom samverkan på Chalmersområdet kan vi på Bengt Dahlgren göra ett större avtryck och driva processerna framåt. Och det känns häftigt, säger Henrik Jönsson.

Nätverk för att tänka nytt

Ett exempel är innovationsprojektet Hoppet, initierat av Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad. Ett undersökande byggprojekt som prövar sig fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar för att bygga den fossilfria förskolan Hoppet – och där Bengt Dahlgren är en av parterna.

– Vi har i bolaget en god kompetens att driva uppdraget men utnyttjar vår etablering på Chalmersområdet och dess nätverk med att koppla ihop hela kedjan av senaste forskning och expertis inom olika områden för workshops och problemlösning. Exempelvis titta på hur långt forskningen har kommit inom biobaserad plast och vilka möjligheter som finns att använda det i projektet.

värdefull output

Bengt Dahlgren hyr fem kontorsplatser på samverkansplanet, vilket betyder att de delar ytor med andra företag. Huvudkontoret ligger i Krokslätt, Mölndal där närmare 200 medarbetare sitter. Utöver detta har företaget kontor i hela landet, från Malmö i söder till Skellefteå i norr.

– Kontoret på Johanneberg Science Park fyller två viktiga syften för oss: ta ett samlat grepp över våra forsknings- och utvecklingsengagemang samt sitta nära några av våra kunder inom samhällsbyggnad, förklarar Henrik Jönsson. 

Att sitta i en samverkansmiljö är definitivt en win-win. Istället för att boka in formella möten sker mycket av arbetet genom spontana samtal med människor som alla jobbar i samma bransch men med olika infallsvinklar.

– Samverkan föder många nya tankar och idéer som vi kan ha nytta av i vårt bolag och som i förlängningen utvecklar branschen. För i takt med att fastigheter blir mer och mer energieffektiva och hållbara så ställer branschen nya frågor som blir nya krav, inte minst på bättre material och då behövs ny kunskap.

Viktig rekryteringsbas 

Bengt Dahlgrens medarbetare är kvalificerade ingenjörer, men även här gäller principen mångfald. I mixen finns allt från gymnasieingenjörer till chalmersforskare som doktorerat. 

– Vi behöver alla typer! Som bolag är vi beroende av nya, duktiga medarbetare och här är givetvis Chalmers en viktig rekryteringsbas, påminner Henrik Jönsson. 

Som företag tar Bengt Dahlgren sitt ansvar genom att dela med sig av sin branschkunskap. De deltar aktivt som gästföreläsare i tekniska utbildningar, handleder examensarbeten och har nära kontakt med chalmersforskare.

– Vi vill vara det självklara valet för kunder och medarbetare och då är det givet att visa att vi både kan ge och ta, avslutar Henrik Jönsson.  

Samverkan ända ut i fingerspetsarna, således.

FÖRDELAR MED CHALMERSOMRÅDET

1. Nära till kunder och branschkollegor. 

2. Nära till samverkan.

3. Närhet till fysiska samhällsbyggnadsprojekt.

4. Närhet till rekrytering av spetskompetens.

5. Möjlighet att nå ett högre syfte: att tillsammans med andra hjälpa branschen och samhället framåt.

Intresserad av att etablera?

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet på: etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler

Läs mer om Bengt Dahlgren och deras tjänster på bengtdahlgren.se


Artikeln är en annons från Johanneberg Science Park och inte en artikel av Lokalguiden.