Övrig lokal, Vintervägen 7, Brogetorp, Flen

  • 1 171 m²

SÅLD! Vintervägen 7, fastighetsbeteckning Dovhjorten 3. Läge: Tillfart från Vintervägen. Korridor med naturmark i sydväst. Marken sluttar åt söder och sydost. Höjdskillnaden mot Vintervägen är cirka 2 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 m2 mot marken för byggnad i ett plan (källare och inredd vind tillåtet) och uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högsta taknockshöjd 7,8...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 171 m²
Adress Vintervägen 7
Område Brogetorp
Objektsnummer 41856181

Beskrivning

SÅLD!
Vintervägen 7, fastighetsbeteckning Dovhjorten 3.
Läge: Tillfart från Vintervägen. Korridor med naturmark i sydväst.
Marken sluttar åt söder och sydost. Höjdskillnaden mot Vintervägen är cirka 2 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 m2 mot marken för byggnad i ett plan (källare och inredd vind tillåtet) och uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högsta taknockshöjd 7,8 m. Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Vintervägen.


Karta

Bilder på lokalen