Övrig lokal, Vintervägen 24, Brogetorp, Flen

  • 1 085 m²

SÅLD! Vintervägen 24, fastighetsbeteckning Rågeten 4. Läge: Tillfart från Vintervägen. Villaområde med naturmark i nordost och sydost. Marken lutar åt söder. Höjdskillnaden mot Vintervägen är drygt 2 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Sluttningshus. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Vintervägen. Tomten är utsatt...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 085 m²
Adress Vintervägen 24
Område Brogetorp
Objektsnummer 41856200

Beskrivning

SÅLD!
Vintervägen 24, fastighetsbeteckning Rågeten 4.
Läge: Tillfart från Vintervägen. Villaområde med naturmark i nordost och sydost.
Marken lutar åt söder. Höjdskillnaden mot Vintervägen är drygt 2 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Sluttningshus. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Vintervägen. Tomten är utsatt för tågbuller, vilket kan medföra begränsningar av utformning vid byggande.


Karta

Bilder på lokalen