Övrig lokal, Vintervägen 20, Brogetorp, Flen

  • 1 031 m²

Vintervägen 20, fastighetsbeteckning Rågeten 2. Läge: Tillfart från Vintervägen. Naturmark i nordost. Marken lutar åt sydväst. Höjdskillnaden mot Vintervägen är knappt 2 m i tomtens bredd. Tillåtetenligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Även sluttningshus kan vara möjligt. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Vintervägen....


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 031 m²
Adress Vintervägen 20
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856199

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Vintervägen 20, fastighetsbeteckning Rågeten 2.
Läge: Tillfart från Vintervägen. Naturmark i nordost.
Marken lutar åt sydväst. Höjdskillnaden mot Vintervägen är knappt 2 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Även sluttningshus kan vara möjligt. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Vintervägen.


Karta


Bilder på lokalen