Övrig lokal, Vintervägen 20, Brogetorp, Flen

  • 1 031 m²

Vintervägen 20, fastighetsbeteckning Rågeten 2. Läge: Tillfart från Vintervägen. Naturmark i nordost. Marken lutar åt sydväst. Höjdskillnaden mot Vintervägen är knappt 2 m i tomtens bredd. Tillåtetenligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Även sluttningshus kan vara möjligt. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Vintervägen....


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 031 m²
Adress Vintervägen 20
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856199

Beskrivning

Vintervägen 20, fastighetsbeteckning Rågeten 2.
Läge: Tillfart från Vintervägen. Naturmark i nordost.
Marken lutar åt sydväst. Höjdskillnaden mot Vintervägen är knappt 2 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Även sluttningshus kan vara möjligt. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Vintervägen.


Karta


Bilder på lokalen