Övrig lokal, Vintervägen 2, Brogetorp, Flen

Flens kommun

Vintervägen 2, fastighetsbeteckning Kronhjorten 1. Läge: Tillfart från Vintervägens vändplan. Allmänning på två sidor (korridorer mot förskola och parhusområde), gång- och cykelväg och villafastighet.Tomttyp: Nära till berg innebär sprängning. Svag lutning mot norr. Höjdskillnaden mot gata/gång- och cykelväg är cirka 2 meter i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 m2 mot marken för byggnad i ett plan (källare och inredd vind tillåtet)...

Fakta om lokalen
Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 200 m²
Adress Vintervägen 2
Område Brogetorp
Objektsnr 41856189
Få prisuppgift & information
Beskrivning

Vintervägen 2, fastighetsbeteckning Kronhjorten 1.
Läge: Tillfart från Vintervägens vändplan. Allmänning på två sidor (korridorer mot förskola och parhusområde), gång- och cykelväg och villafastighet.
Tomttyp: Nära till berg innebär sprängning. Svag lutning mot norr.
Höjdskillnaden mot gata/gång- och cykelväg är cirka 2 meter i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 m2 mot marken för byggnad i ett plan (källare och inredd vind tillåtet) och
uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högsta taknockshöjd 7,8 m. Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i hörnet mot gatan och Kronhjorten 2.

Vårvägen 3, Brogetorp

Vårvägen 3, fastighetsbeteckning Hamstern 2. Läge: Tillfart ...

Visad

Vårvägen 4, Brogetorp

Vårvägen 4, fastighetsbeteckning Marsvinet 2. Läge: Tillfart...

Visad

Sommarvägen 3, Brogetorp

Sommarvägen 3, fastighetsbeteckning Näbbmusen 2. Läge: Tillf...

Visad

Vintervägen 7, Brogetorp

Vintervägen 7, fastighetsbeteckning Dovhjorten 3. Läge: Till...

Visad