Övrig lokal, Vintervägen 14, Brogetorp, Flen

  • 1 015 m²

Vintervägen 14, fastighetsbeteckning Kronhjorten 7. Läge: Tillfart från Vintervägen. Naturmark åt nordost. I övrigt villafastigheter. Marken sluttar i huvudsak mot söder. Höjdskillnaden mot gatanär drygt 2 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 m2 mot marken för byggnad i ett plan (källare, inredd vind tillåtet) och uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högsta taknockshöjd...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 015 m²
Adress Vintervägen 14
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856190

Beskrivning

Vintervägen 14, fastighetsbeteckning Kronhjorten 7.
Läge: Tillfart från Vintervägen. Naturmark åt nordost. I övrigt villafastigheter.
Marken sluttar i huvudsak mot söder.
Höjdskillnaden mot gatan är drygt 2 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 m2 mot marken för byggnad i ett plan (källare, inredd vind tillåtet) och uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högsta taknockshöjd 7,8 m. Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Vintervägen.


Karta


Bilder på lokalen