Övrig lokal, Vintervägen 14, Brogetorp, Flen

  • 1 015 m²

Vintervägen 14, fastighetsbeteckning Kronhjorten 7. Läge: Tillfart från Vintervägen. Naturmark åt nordost. I övrigt villafastigheter. Marken sluttar i huvudsak mot söder. Höjdskillnaden mot gatanär drygt 2 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 m2 mot marken för byggnad i ett plan (källare, inredd vind tillåtet) och uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högsta taknockshöjd...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 015 m²
Adress Vintervägen 14
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856190

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Vintervägen 14, fastighetsbeteckning Kronhjorten 7.
Läge: Tillfart från Vintervägen. Naturmark åt nordost. I övrigt villafastigheter.
Marken sluttar i huvudsak mot söder.
Höjdskillnaden mot gatan är drygt 2 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 m2 mot marken för byggnad i ett plan (källare, inredd vind tillåtet) och uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högsta taknockshöjd 7,8 m. Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Vintervägen.


Karta


Bilder på lokalen