Övrig lokal, Vintervägen 11, Brogetorp, Flen

Flens kommun

Vintervägen 11, fastighetsbeteckning Råbocken 1. Läge: Hörntomt. Tillfart från Vintervägen. Naturmark i sydväst. Marken lutar åt söder. Höjdskillnaden mot Vintervägen är knappt 1 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 kvm mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Vintervägen....

Fakta om lokalen
Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 118 m²
Adress Vintervägen 11
Område Brogetorp
Objektsnr 41856194
Få prisuppgift & information
Beskrivning

Vintervägen 11, fastighetsbeteckning Råbocken 1.
Läge: Hörntomt. Tillfart från Vintervägen. Naturmark i sydväst.
Marken lutar åt söder. Höjdskillnaden mot Vintervägen är knappt 1 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 kvm mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Vintervägen.

Vintervägen 13, Brogetorp

Vintervägen 13, fastighetsbeteckning Råbocken 2. Läge: Tillf...

Visad

Vintervägen 20, Brogetorp

Vintervägen 20, fastighetsbeteckning Rågeten 2. Läge: Tillfa...

Visad

Höstvägen 7, Brogetorp

Höstvägen 7, fastighetsbeteckning Råbocken 4. Läge: Tillfart...

Visad

Vintervägen 7, Brogetorp

Vintervägen 7, fastighetsbeteckning Dovhjorten 3. Läge: Till...

Visad