Mark / tomt, Verkstadsgatan, Nybro Industriområde, Sala

Sala Kommun Kommunikation (146 m) Shopping (457 m) Bilservice (615 m) Restaurang (863 m) Friskvård (1076 m) Uttagsautomat (1253 m) Bränslestation (1258 m) Bank (1320 m)

Del av Sala Kristina 4:6. Planlagd för industri och ligger inom industriområde intill länsväg mot Saladamm. Gata och VA är utbyggt.

Fakta om lokalen
Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 75 000 m²
Adress Verkstadsgatan
Område Nybro Industriområde
Objektsnr 41851270
Få prisuppgift & information
Beskrivning

Del av Sala Kristina 4:6. Planlagd för industri och ligger inom industriområde intill länsväg mot Saladamm. Gata och VA är utbyggt.