Övrig lokal, Vårvägen 4, Brogetorp, Flen

  • 1 020 m²

SÅLD! Vårvägen 4, fastighetsbeteckning Marsvinet 2. Läge: Tillfart från Vårvägen. Korridorer med naturmark på två sidor. I övrigt villafastigheter. Marken sluttar mot sydost. Höjdskillnaden mot Vårvägen är mindre än 1 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 m2 mot marken för byggnad i ett plan (källare och inredd vind tillåtet) och uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högs...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 020 m²
Adress Vårvägen 4
Område Brogetorp
Objektsnummer 41856191

Beskrivning

SÅLD!
Vårvägen 4, fastighetsbeteckning Marsvinet 2.
Läge: Tillfart från Vårvägen. Korridorer med naturmark på två sidor. I övrigt villafastigheter.
Marken sluttar mot sydost. Höjdskillnaden mot Vårvägen är mindre än 1 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 m2 mot marken för byggnad i ett plan (källare och inredd vind tillåtet) och
uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högsta taknockshöjd 7,8 m. Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Vårvägen.


Karta

Bilder på lokalen