Mark / tomt, Västra Torpvägen, Ed

  • 500 - 15 000 m²

Industrimark intill väg 166. Total markyta a 55 000 kvm. Kan delas upp i mindre fastigheter.


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 500 - 15 000 m²
Adress Västra Torpvägen
Objektsnummer 41865347

Beskrivning

Industrimark intill väg 166.
Total markyta a 55 000 kvm. Kan delas upp i mindre fastigheter.

Omgivning

Industriområde, skog- och naturmark.

Kommunikationer

Ligger intill väg 166.

Skyltläge

Bra skyltläge intill väg 166.


Karta

Bilder på lokalen