Mark / tomt, Värdshusgatan 6, Tibro, Tideberg, Tibro

  • 37 550 m²

Industritomten Tideberg finns tillgänglig idag och ägs av Tibro kommun. I dagsläget finns närliggande anslutningspunkter för VA, el, bredbandsfiber. Anslutningsvägar kommer att anpassas efter behovpå redundans och bärighet efter kundens nyttjande. Genom detaljplan medges buller 24/7 för denna fastighet. Fastigheten är detaljplanerad för industriändamål och närliggande grannar är olika typer av industri eller jordbruk. För mer information se bifogad PDF som även innehåller flygfilm....


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 37 550 m²
Adress Värdshusgatan 6, Tibro
Område Tideberg
Kommun Tibro kommun
Objektsnummer 41928219

Beskrivning

Industritomten Tideberg finns tillgänglig idag och ägs av Tibro kommun.
I dagsläget finns närliggande anslutningspunkter för VA, el, bredbandsfiber. Anslutningsvägar kommer att anpassas efter behov på redundans och bärighet efter kundens nyttjande.
Genom detaljplan medges buller 24/7 för denna fastighet.
Fastigheten är detaljplanerad för industriändamål och närliggande grannar är olika typer av industri eller jordbruk.
För mer information se bifogad PDF som även innehåller flygfilm.


Karta
Visa på kartan:


Bilder på lokalen