Produktionslokal, Tvärleden, Västerås

  • 2 500 m²

Nyproducerade kontor- och produktionsytor i en stadsdel med fokus på framtidens teknologi.


Lokaltyp Produktionslokal
Total yta 2 500 m²
Adress Tvärleden
Kommun Västerås kommun
Objektsnummer 41946610

Beskrivning

På Finnslätten pågår arbetet med att skapa en mötesplats med en unik mix av företag, forskning och utbildning, service och bostäder. Redan idag är Finnslätten en plats där världsledande bolag utvecklar morgondagens produkter, främst inom områden såsom energi, batteri och elektrifiering av tunga fordon samt automation och robotik. Nu ska stadsdelen stärkas ytterligare som en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag, utbildning och forskning i världsklass.

Omgivning

Finnslätten området består av ett stort antal industri-, lager- och kontorsfastigheter. Ligger cirka 4 km norr om Västerås centrum. Området har även stora parkliknande grönområden. Finnslättens industriområde etablerades i slutet av 1950-talet. Flertalet av de större byggnaderna uppfördes under 1960-talet. Många av byggnaderna på området har fram till i dag genomgått stora renoveringsåtgärder, såväl invändigt som utvändigt.

Kommunikationer

Via Bergslagsvägen eller Malmabergsgatan nås E18 på ett avstånd om cirka två km. Bra bussförbindelser via Västerås centrum. Flygplats finns inom sex km. Tillgängligheten till området är mycket goda för bilar, tungtrafik, cyklister och gångtrafikanter.

Service

Restaurang,bankomat samt bensinstation finns inom området.


Karta


Bilder på lokalen