Mark / tomt, Tingsvägen , Norra Degeberga, Degeberga

  • 8 000 m²

Området är beläget i norra Degeberga. Marken är planlagd för småindustri. Arkeologisk utredning krävs innan exploatering. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 7 m. Tomtpris 75 kr/m².


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 8 000 m²
Adress Tingsvägen
Område Norra Degeberga
Kommun Kristianstads kommun
Objektsnummer 41856924

Beskrivning

Området är beläget i norra Degeberga. Marken är planlagd för småindustri. Arkeologisk utredning krävs innan exploatering. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 7 m. Tomtpris 75 kr/m².


Karta
Visa på kartan:


Bilder på lokalen