Mark / tomt, Sunnerby Industriområde, Sunnerby Industriområde, Sorunda

Nynäshamn kommun Shopping (166 m) Friskvård (627 m) Kommunikation (819 m) Grönområde (1876 m) Postkontor (3039 m) Bränslestation (3154 m) Restaurang (3173 m) Bilservice (3622 m) Uttagsautomat (7147 m)

Detaljplanelagd industrimark. Byggnadsplan småindustri. Kvarteret avstyckas vid försäljning. Förrättningskostnader ingår i priset. Området ligger nära väg 225, ca 30 km från Södertälje, 9 km från väg ...

Fakta om lokalen
Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 8 000 m²
Adress Sunnerby Industriområde
Område Sunnerby Industriområde
Objektsnr 41856958
Få prisuppgift & information
Beskrivning

Detaljplanelagd industrimark. Byggnadsplan småindustri.
Kvarteret avstyckas vid försäljning. Förrättningskostnader ingår i priset.
Området ligger nära väg 225, ca 30 km från Södertälje, 9 km från väg 73; 20 km från Nynäshamns centrum
Vattenskyddsområde

Sunnerby Industriområde, Sunnerby Industriområde

Detaljplanelagd industritomt, råmark. Byggnadsplan småindust...

Visad