Lagerlokal, Stockholmsvägen 40, Norrort, Löwenströmska lasarettet

NCC Property Development AB Friskvård (204 m) Kommunikation (483 m) Restaurang (660 m) Shopping (961 m)

Älvsundadalen blir en intressant och levande del av Upplands Väsby och Stockholmregionen Älvsundadalen med sitt strategiska läge kommer att bli en intressant och levande del av Upplands Väsby och Stockholmsregionen. Dalen ska bebyggas med bostäder och lokaler för olika typer av handel och verksamheter. Älvsundadalen utformas så att bästa klimatförutsättningar uppnås. I ett område som lever dygnet runt och som har bostäder och arbetsplatser finns det liv och rörelse många timmar om dygnet. Bebyg...

Fakta om lokalen
Lokaltyp Lagerlokal
Total yta 2 000 - 200 000 m²
Adress Stockholmsvägen 40
Område Norrort
Objektsnr 41790432
Få prisuppgift & information

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Älvsundadalen blir en intressant och levande del av Upplands Väsby och Stockholmregionen

Älvsundadalen med sitt strategiska läge kommer att bli en intressant och levande del av Upplands Väsby och Stockholmsregionen. Dalen ska bebyggas med bostäder och lokaler för olika typer av handel och verksamheter. Älvsundadalen utformas så att bästa klimatförutsättningar uppnås. I ett område som lever dygnet runt och som har bostäder och arbetsplatser finns det liv och rörelse många timmar om dygnet. Bebyggelse uppförs längs med Stockholmsvägen/Norrvikenleden och bidrar till att stärka vägen som en attraktiv länk mellan Sollentuna och Upplands Väsby. Infrastrukturen kommer att byggas ut successivt i form av bl a gång- och cykelvägnät, attraktiva kollektivtrafiklösningar m.m.
Mittemot Infracity Väst kommer vi att utveckla ett modernt handels, logistik och kontorsområde som beräknas vara klart mellan 2014 och 2020.

Övrigt

Optimalt lagerläge:
Älvsundadalen ligger i E4-stråket mellan Stockholm och Arlanda och har därmed ett attraktivt läge för lager och andra verksamheter. Ny anslutning till E4 och infrastruktur som Förbifart Stockholm skapar möjlighet till mer effektiv distribution, byggstart planerad till 2013.
Läget ger ett utmärkt skyltläge eftersom marken ligger väl synlig nära motorvägen.

Fakta:
Total yta: 200 000 kvm handel, logistik och kontor