Övrig lokal, Sommarvägen 3, Brogetorp, Flen

  • 907 m²

Sommarvägen 3, fastighetsbeteckning Näbbmusen 2. Läge: Tillfart från Sommarvägen. Gång- och cykelväg i sydväst. Marken lutar åt sydväst. Höjdskillnaden mot Sommarvägen är cirka 1 m i tomtens bredd.Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 kvm mot marken för byggnad i ett plan (källare och inredd vind tillåtet) och uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högsta taknockshöjd 7,8 m. Radonsäker grund...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 907 m²
Adress Sommarvägen 3
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856193

Beskrivning

Sommarvägen 3, fastighetsbeteckning Näbbmusen 2.
Läge: Tillfart från Sommarvägen. Gång- och cykelväg i sydväst.
Marken lutar åt sydväst. Höjdskillnaden mot Sommarvägen är cirka
1 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt
250 kvm mot marken för byggnad i ett plan (källare och inredd vind tillåtet) och uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högsta taknockshöjd 7,8 m. Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Sommarvägen.


Karta


Bilder på lokalen