Övrig lokal, Sommarvägen 1, Brogetorp, Flen

  • 911 m²

SÅLD! Sommarvägen 1, fastighetsbeteckning Näbbmusen 1. Läge: Tillfart från Sommarvägen. Gång- och cykelväg i sydväst. I övrigt villafastigheter. Marken lutar åt sydväst. Höjdskillnaden mot Sommarvägen är cirka 1,5 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 m2 mot marken för byggnad i ett plan (källare och inredd vind tillåtet) och uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högsta takn...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 911 m²
Adress Sommarvägen 1
Område Brogetorp
Objektsnummer 41856192

Beskrivning

SÅLD!
Sommarvägen 1, fastighetsbeteckning Näbbmusen 1.
Läge: Tillfart från Sommarvägen. Gång- och cykelväg i sydväst. I övrigt villafastigheter.
Marken lutar åt sydväst. Höjdskillnaden mot Sommarvägen är cirka 1,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett, 1,5 eller två plan. Byggrätt sammanlagt 250 m2 mot marken för byggnad i ett plan (källare och inredd vind tillåtet) och uthus/garage. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken för byggnad i två plan och uthus/garage. Högsta taknockshöjd 7,8 m. Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Sommarvägen.


Karta

Bilder på lokalen