Kontor, Soldattorpsgatan 15, Haga, Jönköping

Lokalguidens estimerade områdeshyra 75 000 - 541 267 kr/mån
Newsec Restaurang (1121 m) Shopping (248 m) Kommunikation (915 m) Bilservice (445 m) Friskvård (431 m)

Tomten är cirka 22 674 kvm och lagret är cirka 9834 kvm stort. På tomten ligger även en fristående kontorsbyggnad om cirka 540 kvm. Tomten är till största del hårdgjord och inhägnad. Detta ger cirka 10.000 kvm rangeryta och uppställningsplats. Lagerytan erbjuder möjlighet till cirka 12 000 pallplatser vid kortsideshanterad std-pall av eur-format (800 x 1200 mm). Belysning kan anpassas efter hyresgästens behov. Lagret har en takhöjd om cirka 7-8,5 meter och kan utrustas med både såväl mark som v...

Beskrivning

Tomten är cirka 22 674 kvm och lagret är cirka 9834 kvm stort. På tomten ligger även en fristående kontorsbyggnad om cirka 540 kvm. Tomten är till största del hårdgjord och inhägnad. Detta ger cirka 10.000 kvm rangeryta och uppställningsplats.

Lagerytan erbjuder möjlighet till cirka 12 000 pallplatser vid kortsideshanterad std-pall av eur-format (800 x 1200 mm). Belysning kan anpassas efter hyresgästens behov.
Lagret har en takhöjd om cirka 7-8,5 meter och kan utrustas med både såväl mark som vädertäta dockningsportar med kaj. Lagerlokalen är utrustad med travers i varje skepp.

Omgivning

Jönköping är starka på fysisk lokalisering med aktivt stöd från kommunen. Det finns en stark IT-tradition och ett mycket aktivt näringsliv. Jönköping är mycket aktiva som kommun och duktiga på att locka till sig stora företags
centrallageraktiviteter. De infrastrukturella förutsättningarna för Jönköpings är mycket goda. Inom en radie av 17 mil bor 30 % av Sveriges. Befolkning. Ett 15-tal stora aktörer inom transport- och speditionsbranschen finns redan på plats.

Kommunikationer

Logistikfastigheten ligger i logistiskt intressanta Jönköping i
Haga industriområde. En ny trafikplats för till och frånfartsleder i direkt anslutning till europavägarna är färdigställd.

Artiklar om Newsec

Kindgrensgatan 3, Ljungarum

I Haga Företagspark kommer det att finnas möjlighet att hyra...

Visad

Kindgrensgatan / Maskingatan, Ljungarum

I Haga Företagspark kommer det att finnas möjlighet att hyra...

Visad

Soldattorpsgatan 5, Ljungarum

Mycket central produktionslokal/lager med stor port och väl ...

Visad