Mark / tomt, Snöplogsvägen och Lastbilsvägen, Tollarp, Tollarp

  • 75 000 m²

Området är beläget vid E22:an, omedelbart öster om Tollarps samhälle. Marken är planlagd för industri och handel, ej livsmedel. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 8 m. Tomtpris 100 kr/m².


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 75 000 m²
Adress Snöplogsvägen och Lastbilsvägen
Område Tollarp
Kommun Kristianstads kommun
Objektsnummer 41856932

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Området är beläget vid E22:an, omedelbart öster om Tollarps samhälle. Marken är planlagd för industri och handel, ej livsmedel. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 8 m. Tomtpris 100 kr/m².Bilder på lokalen