Mark / tomt, Snöplogsvägen och Lastbilsvägen, Tollarp, Tollarp

  • 75 000 m²

Området är beläget vid E22:an, omedelbart öster om Tollarps samhälle. Marken är planlagd för industri och handel, ej livsmedel. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 8 m. Tomtpris 100 kr/m².


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 75 000 m²
Adress Snöplogsvägen och Lastbilsvägen
Område Tollarp
Kommun Kristianstads kommun
Objektsnummer 41856932

Beskrivning

Området är beläget vid E22:an, omedelbart öster om Tollarps samhälle. Marken är planlagd för industri och handel, ej livsmedel. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 8 m. Tomtpris 100 kr/m².


Karta
Visa på kartan:


Bilder på lokalen