Mark / tomt, Skjutbanevägen 6, Malmköping, Malmköping

  • 864 m²

Skjutbanevägen 6, fastighetsbeteckning Mandolinen 2. Läge: Tillfart till villaområdet från Skjutbanevägen. Marken sluttar åt väster. Höjdskillnaden är cirka 4 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan med sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 220 m2 mot marken i högst en våning (källare är tillåten). Taklutning max 27 grader. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Skjutbanevägen....


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 864 m²
Adress Skjutbanevägen 6
Område Malmköping
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856209

Beskrivning

Skjutbanevägen 6, fastighetsbeteckning Mandolinen 2.
Läge: Tillfart till villaområdet från Skjutbanevägen.
Marken sluttar åt väster. Höjdskillnaden är cirka 4 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan med sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 220 m2 mot marken i högst en våning (källare är tillåten).
Taklutning max 27 grader.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Skjutbanevägen.


Karta


Bilder på lokalen