Mark / tomt, Skjutbanevägen 4, Malmköping, Malmköping

  • 1 069 m²

Skjutbanevägen 4, fastighetsbeteckning Mandolinen 3. Läge: Tillfart till villaområde från Skjutbanevägen. Marken sluttar åt väster. Höjdskillnaden är cirka 5 m i tomtens längd. Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan med sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 220 m2 mot marken i högst en våning (källare är tillåten). Taklutning max 27 grader. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Skjutbanevägen....


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 1 069 m²
Adress Skjutbanevägen 4
Område Malmköping
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856210

Beskrivning

Skjutbanevägen 4, fastighetsbeteckning Mandolinen 3.
Läge: Tillfart till villaområde från Skjutbanevägen.
Marken sluttar åt väster. Höjdskillnaden är cirka 5 m i tomtens längd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan med sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 220 m2 mot marken i högst en våning (källare är tillåten).
Taklutning max 27 grader.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Skjutbanevägen.


Karta


Bilder på lokalen