Övrig lokal, Skjutbanevägen 2, Malmköping, Malmköping

  • 1 185 m²

SÅLD! Skjutbanevägen 2, fastighetsbeteckning Mandolinen 4. Läge: Tillfart från Skjutbanevägen. Naturmark i väster, större bollplan i nordväst och villatomter i övrigt. Marken sluttar svagt åt väster. Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan. Byggrätt sammanlagt 220 m2 mot marken i högst en våning (källare är tillåten). Taklutning max 27 grader. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Skjutbanevägen....


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 185 m²
Adress Skjutbanevägen 2
Område Malmköping
Objektsnummer 41856211

Beskrivning

SÅLD! Skjutbanevägen 2, fastighetsbeteckning Mandolinen 4.
Läge: Tillfart från Skjutbanevägen. Naturmark i väster, större bollplan i nordväst och villatomter i övrigt.
Marken sluttar svagt åt väster.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan. Byggrätt sammanlagt 220 m2 mot marken i högst en våning (källare är tillåten). Taklutning max 27 grader.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Skjutbanevägen.


Karta

Bilder på lokalen