Kontor, Parkallén 15, Täby Park, Täby

  • 136 m²

136 kvm attraktiv hörnlokal med gott ljusinsläpp. Ex. cykelcafé verksamhet, kontor, butik är lämplig.


Lokaltyper Kontor / Butikslokal
Total yta 136 m²
Adress Parkallén 15
Område Täby Park
Kommun Täby kommun
Byggår 2021
Objektsnummer 41945320

Beskrivning

Elddonet
Einar Mattsson har av Skanska förvärvat fastigheten Månstenen 5, brf Elddonet, i den framväxande stadsdelen Täby Park. På platsen planerar Einar Mattsson att uppföra ett kvarter bestående av 155 bostadsrätter, varav 5 st är radhus. Fastigheten tillträddes 2020 och produktionen är påbörjad.

Området
Täby Park ligger nära Täby centrum, naturområden och Roslagsbanan. Här planeras för nya busslinjer. När den nya stadsdelen på galoppfältet är färdigutvecklad kommer det att bland annat inrymma cirka 20 000 invånare i 6000 bostäder samt 4000–5000 arbetsplatser, nya skolor, en simhall, parker och handel.

Förbättrade kommunikationer
Utbyggnationer av Roslagsbanan pågår där flera sträckor förstärks med dubbla spår för att öka kapaciteten och turtätheten. I samband med dubbelspårsutbyggnaden bygger Täby kommun broar, infarts- och cykelparkeringar samt gång- och cykelvägar som ansluter till det kommunala och regionala vägnätet. Arbetet med Roslagsbanan påbörjades 2010 och beräknas vara klart 2021.


Karta