Övrig lokal, Novembervägen 5, Brogetorp, Flen

  • 905 m²

Novembervägen 5, fastighetsbeteckning Hermelinen 4. Läge: Tillfart från Novembervägen. Eventuellt kan sprängning för grundläggningen vara nödvändig. Ett mindre höjdparti finns mitt på fastigheten. Höjdskillnaden mot Novembervägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten-...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 905 m²
Adress Novembervägen 5
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856188

Beskrivning

Novembervägen 5, fastighetsbeteckning Hermelinen 4.
Läge: Tillfart från Novembervägen.
Eventuellt kan sprängning för grundläggningen vara nödvändig. Ett mindre höjdparti finns mitt på fastigheten. Höjdskillnaden mot Novembervägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind
tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Novembervägen.


Karta


Bilder på lokalen