Övrig lokal, Novembervägen 12, Brogetorp, Flen

  • 1 065 m²

Novembervägen 12, fastighetsbeteckning Rådjuret 6. Läge: Tillfart från Novembervägen. Naturmark i sydost och nordost. I övrigt villafastigheter. Viss utfyllnad kan vara nödvändig. Marken lutar främst åt sydost. Höjdskillnaden mot Novembervägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 065 m²
Adress Novembervägen 12
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856198

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Novembervägen 12, fastighetsbeteckning Rådjuret 6.
Läge: Tillfart från Novembervägen. Naturmark i sydost och nordost. I övrigt
villafastigheter.
Viss utfyllnad kan vara nödvändig. Marken lutar främst åt sydost. Höjdskillnaden mot Novembervägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Novembervägen.


Karta


Bilder på lokalen