Övrig lokal, Novembervägen 10, Brogetorp, Flen

  • 965 m²

Novembervägen 10, fastighetsbeteckning Rådjuret 5. Läge: Tillfart från Novembervägen. Naturmark i sydost. I övrigt villafastigheter. Viss utfyllnad kan vara nödvändig. Marken lutar åt sydost. Höjdskillnaden mot Novembervägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finn...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 965 m²
Adress Novembervägen 10
Område Brogetorp
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41856197

Beskrivning

Novembervägen 10, fastighetsbeteckning Rådjuret 5.
Läge: Tillfart från Novembervägen. Naturmark i sydost. I övrigt villafastigheter.
Viss utfyllnad kan vara nödvändig. Marken lutar åt sydost. Höjdskillnaden mot Novembervägen är cirka 0,5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett eller 1,5 plan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i ett plan (källare och inredd vind tillåtet). Radonsäker grundläggning krävs.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Novembervägen.


Karta


Bilder på lokalen