Mark / tomt, Norsvändan, Vålberg

  • 2 000 m²


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 2 000 m²
Adress Norsvändan
Kommun Karlstads kommun
Objektsnummer 41857396