Produktionslokal, Moråsvägen 2, Boden

Boden Sågen AB Bilservice (497 m) Kommunikation (826 m) Restaurang (842 m) Shopping (1125 m) Postkontor (1734 m) Friskvård (1926 m) Bränslestation (2367 m) Uttagsautomat (3121 m) Bank (3142 m)

Denna lokal är ca 80 m lång med en invändig bredd på ca 12,5 m och består av två plan. I bottenplanet finns betongfundament från den demonterade såglinjen kvar. Mellanbjälklaget består av en stålkonstruktion som vilar på stående stålbalkar som stödjer på bottenplanet. Modifiering av lokalen för annan användning kräver troligen borttagning av betongfundamenten och eventuell modifiering/demontering av mellanbjälklaget. I direkt anslutning till såghuset finns kontor, arkiv, personalutrymme...

Fakta om lokalen
Lokaltyper Produktionslokal/Övrig lokal
Total yta 1 000 m²
Adress Moråsvägen 2
Objektsnr 41861646
Få prisuppgift.

Fyll i era uppgifter nedanför för mer information och aktuell hyresnivå.

bubbla

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Denna lokal är ca 80 m lång med en invändig bredd på ca 12,5 m
och består av två plan. I bottenplanet finns betongfundament från
den demonterade såglinjen kvar. Mellanbjälklaget består av en
stålkonstruktion som vilar på stående stålbalkar som stödjer på
bottenplanet. Modifiering av lokalen för annan användning kräver
troligen borttagning av betongfundamenten och eventuell
modifiering/demontering av mellanbjälklaget.

I direkt anslutning till såghuset finns kontor, arkiv, personalutrymmen
med omklädningsrum, dusch och bastu samt lunchrum. Dessa
lokaler har renoveringsbehov.

Moråsvägen 2, Centrala Boden

Denna lokal på totalt ca 1200 m2 består av limträstomme på b...

Visad

Moråsvägen 2, Fagernäs

Upp till 7000 m2 asfalterad yta lämplig för uppställning av ...

Visad

Moråsvägen 5, Centrala Boden

1-1000 m2.Lagerhotell för pall, eller exakt den yta du är ut...

Visad