Produktionslokal, Moråsvägen 2, Centrala Boden, Boden

Boden Sågen AB Bilservice (497 m) Kommunikation (826 m) Restaurang (842 m) Shopping (1125 m) Friskvård (1458 m) Postkontor (1734 m) Bränslestation (2367 m) Bank (3121 m)

Denna lokal på totalt ca 1200 m2 består av limträstomme på betong- platta med isolerade väggar och tak. Byggnaden är långsträckt och vinklad. I dagsläget är den försedd med en isolerad mellanvägg såatt en uppvärmd del på ca 620 m2 bildas i ena änden av byggnaden. Resten av byggnaden är kall del. Proportionerna mellan varm och kall del kan förändras då avställda uppvärmningsanordningar finns i den kalla delen samt att mellanväggen kan flyttas. Byggnadens invändiga bredd (innanför limträstommen...

Fakta om lokalen
Lokaltyper Produktionslokal/Lagerlokal
Total yta 1 200 m²
Adress Moråsvägen 2
Område Centrala Boden
Objektsnr 41854099
Få prisuppgift.

Fyll i era uppgifter nedanför för mer information och aktuell hyresnivå.

bubbla

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Denna lokal på totalt ca 1200 m2 består av limträstomme på betong-
platta med isolerade väggar och tak. Byggnaden är långsträckt och
vinklad. I dagsläget är den försedd med en isolerad mellanvägg så
att en uppvärmd del på ca 620 m2 bildas i ena änden av byggnaden. Resten av byggnaden är kall del. Proportionerna mellan varm och kall del kan förändras då avställda uppvärmningsanordningar finns i den kalla delen samt att mellanväggen kan flyttas. Byggnadens invändiga bredd (innanför limträstommen) är 9,3 m och invändig takhöjd (under limträstommens lägsta del) är 6,5 m. Den långa byggnadsdelen är ca 108 m lång (varmdel 62 m och kall del 46 m). Vinkeln i ena änden är ca 15 m lång.

I direkt anslutning till lokalen 1 trappa upp med fönster som medger
direkt insyn i lokalen finns kontor och personalutrymmen toalett och
trinettkök.

I byggnadsdel som förbinder f d råsorteringen och f d såghus
(14 x 23 m) finns, förutom ovannämnda kontor, lagerutrymmen m m.
Dessutom finns en kompressor i lokalen.

Moråsvägen 2, Fagernäs

Upp till 7000 m2 asfalterad yta lämplig för uppställning av ...

Visad

Moråsvägen 2, Boden

Denna lokal är ca 80 m lång med en invändig bredd på ca 12,5...

Visad

Moråsvägen 5, Centrala Boden

1-1000 m2.Lagerhotell för pall, eller exakt den yta du är ut...

Visad