Produktionslokal, Moråsvägen 2, Centrala Boden, Boden

  • 1 200 m²


Lokaltyper Produktionslokal / Lagerlokal
Total yta 1 200 m²
Adress Moråsvägen 2
Område Centrala Boden
Kommun Bodens kommun
Objektsnummer 41854099

Beskrivning

Denna lokal på totalt ca 1200 m2 består av limträstomme på betong-
platta med isolerade väggar och tak. Byggnaden är långsträckt och
vinklad. I dagsläget är den försedd med en isolerad mellanvägg så
att en uppvärmd del på ca 620 m2 bildas i ena änden av byggnaden. Resten av byggnaden är kall del. Proportionerna mellan varm och kall del kan förändras då avställda uppvärmningsanordningar finns i den kalla delen samt att mellanväggen kan flyttas. Byggnadens invändiga bredd (innanför limträstommen) är 9,3 m och invändig takhöjd (under limträstommens lägsta del) är 6,5 m. Den långa byggnadsdelen är ca 108 m lång (varmdel 62 m och kall del 46 m). Vinkeln i ena änden är ca 15 m lång.

I direkt anslutning till lokalen 1 trappa upp med fönster som medger
direkt insyn i lokalen finns kontor och personalutrymmen toalett och
trinettkök.

I byggnadsdel som förbinder f d råsorteringen och f d såghus
(14 x 23 m) finns, förutom ovannämnda kontor, lagerutrymmen m m.
Dessutom finns en kompressor i lokalen.


Karta
Visa på kartan:


Bilder på lokalen