Mark / tomt, Lyngbymöllavägen, Everöd, Everöd

  • 17 500 m²

Området ligger på östra sidan av Everöd, nära Kristianstad Airport. Marken är planlagd för småindustri. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 7 m, en totalhöjd på 10 m, samt en exploateringsgrad ...


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 17 500 m²
Adress Lyngbymöllavägen
Område Everöd
Kommun Kristianstads kommun
Objektsnummer 41859383

Beskrivning

Området ligger på östra sidan av Everöd, nära Kristianstad Airport. Marken är planlagd för småindustri. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 7 m, en totalhöjd på 10 m, samt en exploateringsgrad på 0,5 per fastighet. Tomtpris 75 kr/m².


Karta
Visa på kartan:


Bilder på lokalen