Mark / tomt, Lyngbymöllavägen, Everöd, Everöd

  • 17 500 m²

Området ligger på östra sidan av Everöd, nära Kristianstad Airport. Marken är planlagd för småindustri. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 7 m, en totalhöjd på 10 m, samt en exploateringsgrad ...


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 17 500 m²
Adress Lyngbymöllavägen
Område Everöd
Kommun Kristianstads kommun
Objektsnummer 41859383

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Området ligger på östra sidan av Everöd, nära Kristianstad Airport. Marken är planlagd för småindustri. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 7 m, en totalhöjd på 10 m, samt en exploateringsgrad på 0,5 per fastighet. Tomtpris 75 kr/m².Bilder på lokalen