Mark / tomt, Lyngbymöllavägen, Everöd, Everöd

Kristianstads kommun Kommunikation (214 m) Shopping (1562 m) Postkontor (1572 m) Bilservice (1935 m) Restaurang (2024 m) Friskvård (2748 m) Bränslestation (2827 m) Grönområde (4897 m) Uttagsautomat (6489 m)

Området ligger på östra sidan av Everöd, nära Kristianstad Airport. Marken är planlagd för småindustri. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 7 m, en totalhöjd på 10 m, samt en exploateringsgrad ...

Fakta om lokalen
Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 17 500 m²
Adress Lyngbymöllavägen
Område Everöd
Objektsnr 41859383
Få prisuppgift.

Fyll i era uppgifter nedanför för mer information och aktuell hyresnivå.

bubbla

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Området ligger på östra sidan av Everöd, nära Kristianstad Airport. Marken är planlagd för småindustri. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 7 m, en totalhöjd på 10 m, samt en exploateringsgrad på 0,5 per fastighet. Tomtpris 75 kr/m².