Övrig lokal, Lövsjövägen 1, Malmköping, Malmköping

Flens kommun

Lövsjövägen 1, fastighetsbeteckning Gitarren 1. Läge: Tillfart från Lövsjövägen. Naturmark i norr och öster. GSM-mast cirka 50 m norr om fastigheten. Tomttyp: Grundläggning kan ske direkt i naturligtlagrad jord. Marken lutar främst åt söder. Höjdskillnaden mot Lövsjövägen är drygt 5 m i tomtens bredd. Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan och lämpligast med sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 220 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind tillåtet). Teknisk...

Fakta om lokalen
Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 1 207 m²
Adress Lövsjövägen 1
Område Malmköping
Objektsnr 41856204
Få prisuppgift.

Fyll i era uppgifter nedanför för mer information och aktuell hyresnivå.

bubbla

Genom att slutföra intresseanmälan godkänner jag Lokalguidens behandling av personuppgifter.

Beskrivning

Lövsjövägen 1, fastighetsbeteckning Gitarren 1.
Läge: Tillfart från Lövsjövägen. Naturmark i norr och öster. GSM-mast cirka 50 m norr om fastigheten.
Tomttyp: Grundläggning kan ske direkt i naturligt lagrad jord. Marken lutar främst åt söder. Höjdskillnaden mot Lövsjövägen är drygt 5 m i tomtens bredd.
Tillåtet enligt detaljplan: Byggnad i ett plan och lämpligast med
sluttningsvåning. Byggrätt sammanlagt 220 m2 mot marken i ett plan (källare, sluttningsvåning och inredd vind tillåtet).
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Lövsjövägen.

Skjutbanevägen 6, Malmköping

Skjutbanevägen 6, fastighetsbeteckning Mandolinen 2. Läge: T...

Visad

Skjutbanevägen 8, Malmköping

Skjutbanevägen 8, fastighetsbeteckning Mandolinen 1. Läge: T...

Visad

Skjutbanevägen 4, Malmköping

Skjutbanevägen 4, fastighetsbeteckning Mandolinen 3. Läge: T...

Visad

Skjutbanevägen 1, Malmköping

Skjutbanevägen 1, fastighetsbeteckning Mandolinen 5. Läge: T...

Visad