Mark / tomt, Kumlevägen, Fjälkinge, Fjälkinge

  • 24 000 m²

Området är beläget precis intill E22:an och infarten till Fjälkinge. Marken är planlagd för industri, hantverk och kontor. Planbestämmelserna anger en högsta byggnadshöjd på 7 m, högsta totalhöjd på ...


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 24 000 m²
Adress Kumlevägen
Område Fjälkinge
Objektsnummer 41856934

Beskrivning

Området är beläget precis intill E22:an och infarten till Fjälkinge. Marken är planlagd för industri, hantverk och kontor. Planbestämmelserna anger en högsta byggnadshöjd på 7 m, högsta totalhöjd på 10 m och en exploateringsgrad på 0,3. Tomtpris 150 kr/m².Bilder på lokalen