Mark / tomt, Krossgatan, Ljungdala-Läreda, Stoby

  • 6 000 m²

Planlagd industrimark i området Läreda nordost


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 6 000 m²
Adress Krossgatan
Område Ljungdala-Läreda
Objektsnummer 41924827

Beskrivning

Planlagd industrimark i området Läreda nordost. Området är ett av de sista lediga inne i Hässleholm. I det fall flera intressenter är intresserade samtidigt kommer därför ett anbudsförfarande att användas. Intressenter är välkomna att lämna anbud fram till 31/1 2020. Intressenter kan endast lämna anbud en gång och anbudet måste minst uppgå till det ordinarie fastställda kvadratmeterpriset om 175 kr/m2.


Karta