Kontor, Kokillgatan 16, Bäckby, Västerås

Lokalguidens estimerade områdeshyra 53 833 - 236 979 kr/mån
Swedbank Kommersiella fastigheter Shopping (85 m) Bränslestation (104 m) Restaurang (170 m) Friskvård (177 m) Bilservice (190 m) Kommunikation (2062 m)

Välutrustade lager och produktionslokaler!

Fakta om lokalen
Lokaltyper Kontor/Produktionslokal/Kontor/Kontorshotell
Total yta 760 - 2 275 m²
Adress Kokillgatan 16
Område Bäckby
Objektsnr 41893825
Lokalguidens estimerade områdeshyra
53 833 - 236 979 kr/mån
850 - 1 250 kr/m²/år
Få prisuppgift & information
Beskrivning

Bra livsmedelsanpassade lager- och produktionslokaler med tillhörande kontor endast ca 3km från centrala Västerås och med närhet till ICA:s, Axfoods och Coops centrallager. Lokalerna kan hyras utrustade med kylar och frysar! Det finns framdragna ledningar för gas, nitrogen och co2 som det bara är att ansluta maskinerna till. Det finns 3 stora gastuber utanför lokalen som tillhör fastigheten El är framdraget med 500 kW Utmärkt skylt läge med Köpingsvägen väg 553 där det passerar 5500 fordon per dygn. Omgivningen utgörs huvudsakligen av lättare industri, handel och kontor i verksamhetsområdet Bäckby park. Kollektiva kommunikationsmedel finns i form av buss i området. Större trafikleder finns på nära avstånd med närliggande E18. Byggnaden inrymmer ett plan ovan mark samt delvis källare och teknikutrymmen i vindsplan. Byggnaden uppfördes 1982 och har under hösten 2010 byggts om till den nuvarande verksamheten. Antal p-platser ca 30 Grundläggning krypgrund, delvis källare Stomme betong Bjälklag betong Fasadmaterial tegel och lackerad plåt Fönster treglasfönster Yttertak papp Uppvärmning fjärrvärme Ventilationssystem FTX Byggnadens yttre och inre skick bedöms som normalt. Lokalerna håller en normal standard och är väl anpassade för nuvarande verksamhet. Lokalerna är flexibla i sin utformning. Komfortkyla i kontorsdelen Fastigheten har en markareal om 8 225 kvadratmeter. Den obebyggda delen av tomten utgörs främst av parkeringsplatser, gräsytor och kommunikationsytor för in- och utlastning.