Mark / tomt, Kläppvägen, Hörby

Hörby kommun Friskvård (0 m) Grönområde (212 m) Kommunikation (767 m) Bilservice (795 m) Shopping (3997 m) Restaurang (4358 m) Bränslestation (4597 m) Bank (5679 m) Uttagsautomat (5863 m)

Planlagd mark för icke störande industri, hantverk och kontor. Bra transportvägar för tung trafik. Nära anslutning till vägarna E22 och 13

Fakta om lokalen
Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 8 300 m²
Adress Kläppvägen
Objektsnr 41856163
Få prisuppgift & information
Beskrivning

Planlagd mark för icke störande industri, hantverk och kontor. Bra transportvägar för tung trafik. Nära anslutning till vägarna E22 och 13

Uthyrare & kontaktpersoner