Butikslokal, Kölgatan 1, Limhamns Läge, Malmö

  • 90 - 2 590 m²
  • 14 250 - 582 750 kr/mån

Vårt Multihus innehåller det mesta; ett yttre lager av bostäder, kontor, handel och service samt en kärna bestående av ett parkeringshus.


Lokaltyper Butikslokal / Kontor
Total yta 90 - 2 590 m²
Adress Kölgatan 1
Område Limhamns Läge
Objektsnummer 41917606
Områdeshyra 14 250 - 582 750 kr/mån
1 900 - 2 700 kr/m²/år

Beskrivning

Det kommer att synas att kvarteret innehåller många olika funktioner. Fasaderna ger uttryck för innehållet och ge en naturlig variation. Planerad inflyttning i huset är i slutet av 2019 I samband med detta planeras även en förskola öppna i huset. Flera aktörer har redan tecknat upp sig på lokaler i huset, såsom COOP, Apcoa och en vårdcentral. Återstår gör lokaler som lämpar sig för övriga samhällsaktörer inom såväl utbildning, fritidsverksamhet som vård och omsorg. Ytorna är flexibla och går att anpassa efter verksamhetens behov. Café eller restaurangverksamhet har möjlighet att etablera sig i fantastiskt läge med utsikt mot havet. Lokalerna som gör det möjligt Rätt kontor är en framgångsfaktor. Ett modernt kontor, som anpassats utifrån den verksamhet som ska drivas där, blir såväl företagets ansikte utåt som en plats där medarbetarna kan arbeta effektivt. Människor som mår bra på arbetsplatsen har lägre sjukfrånvaro, presterar bättre och genererar därigenom mer vinst till företaget. Samtidigt blir det allt viktigare att erbjuda en inspirerande arbetsmiljö i rätt läge för att locka till sig och behålla de bästa medarbetarna. Därför är det inte så konstigt att allt fler företag ser kontoret som ett affärsstrategiskt verktyg. Miljö När du väljer miljöcertifierade lokaler tar du ansvar för en hållbar utveckling. Ditt miljöansvar genererar lönsamhet i form av lägre energikostnader, ett stärkt varumärke och nöjda medarbetare som mår bra och presterar på topp. Miljöcertifieringen blir ditt kvitto För Multihuset är miljömålen högt ställda. Genom miljöcertifiering BREEAM Very Good får du ett objektivt kvitto på att fastigheten håller hög kvalitet och verkligen lever upp till de högt ställda miljömålen. BREEAM tar ett helhetsgrepp kring byggnaden och den närliggande omgivningen. Godkänd certifiering innebär att fastigheten utvärderats mot ett antal fastställda riktvärden. Energi- och vattenanvändning, inomhusklimat, föroreningar, transporter, byggnadsmaterial, avfallshantering och förvaltningsprocesser är ett urval av alla de aspekter som utvärderas. Låg energianvändning – ett gemensamt mål I Multihuset på Limhamn finns alla förutsättningar för dig som hyresgäst att arbeta klimatklokt. Här mäts till exempel el, värme och kyla individuellt. Den höga tekniska standarden ger låga driftskostnader, flexibla lokaler och ett gott inomhusklimat. Likaså innebär miljöcertifieringen att inomhusmiljön är hälsosam för dig och dina kollegor. En flytt hit är ett positivt ställningstagande för hållbarhetsfrågor, vilket stärker varumärket. Låg energianvändning – lägre kostnader och koldioxidutsläpp Miljömässigt bra materialval – ett hållbart samhälle Sunt inomhusklimat – lägre sjukfrånvaro Individuell mätning av el och värme/kyla – betala bara för den egna verksamheten Miljöutbildning för hyresgästen – lägre miljöpåverkan Hållbara hyresavtal – lägre miljöpåverkan.

Skyltläge

Hela området i Limhamns läge ska utvecklas. Kontor, handel, bostäder, parker och stråk ska ta plats alldeles vid havet. Från vårt kvarter i Limhamn kan du se havet och i huset finns all tänkbar service. Vårt Multihus ligger i navet av Limhamn och utveckla

Närliggande företag

Apoteket. Vårdcentralen. COOP.


Karta

Bilder på lokalen