Övrig lokal, Jasminvägen 7, Mellösa, Mellösa

  • 763 m²

SÅLD! Jasminvägen 7, Syrenen 1 villatomt. Läge: Tillfart från Jasminvägen. Villafastigheter. Mellösasjön i direkt anslutning till bostadsområdet. (I övrigt en del intressanta fornlämningar i omgivningen.Tomttyp: Området består av ängsmark. Tomten ligger i södersluttning mot Mellösasjön med en höjdskillnad mot Jasminvägen. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett till två våningsplan. Byggrätt sammanlagt 180 m2 mot marken i två plan. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 763 m²
Adress Jasminvägen 7
Område Mellösa
Objektsnummer 41856232

Beskrivning

SÅLD!
Jasminvägen 7, Syrenen 1 villatomt.
Läge: Tillfart från Jasminvägen. Villafastigheter. Mellösasjön i direkt anslutning till bostadsområdet. (I övrigt en del intressanta fornlämningar i omgivningen.Tomttyp: Området består av ängsmark. Tomten ligger i södersluttning mot
Mellösasjön med en höjdskillnad mot Jasminvägen.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett till två våningsplan. Byggrätt sammanlagt 180 m2 mot marken i två plan.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Jasminvägen. Dagvattnet leds i öppna diken.

Läs mer om området på Flen kommuns hemsida: www.flen.se


Karta

Bilder på lokalen