Mark / tomt, Jasminvägen 21, Hasselbacken Mellösa, Mellösa

  • 975 m²

Jasminvägen 21, fastighetsbeteckning Jasminen 2


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 975 m²
Adress Jasminvägen 21
Område Hasselbacken Mellösa
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41895487

Beskrivning

Jasminvägen 21, fastighetsbeteckning Jasminen 2.

Läge: Tillfart från Jasminvägen. Mellösasjön i direkt anslutning till bostadsområdet. I övrigt en del intressanta fornlämningar i omgivningen.

Tomttyp: Området består av ängsmark. Tomten ligger i södersluttning mot
Mellösasjön med en höjdskillnad mot Jasminvägen.

Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett till två våningsplan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i två plan.

Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Jasminvägen. Dagvattnet leds i öppna diken.


Karta


Bilder på lokalen