Övrig lokal, Jasminvägen 2, Mellösa, Mellösa

  • 811 m²

SÅLD! Jasminvägen 2, Häggen 3 villatomt. Läge: Tillfart från Jasminvägen. Villafastigheter. Mellösasjön i direkt anslutning till bostadsområdet. (I övrigt en del intressanta fornlämningar i omgivningarna.)Tomttyp: Området består av ängsmark. Tomter ligger i södersluttning mot Mellösasjön med en höjdskillnad mot Jasminvägen. Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett till två våningsplan. Byggrätt sammanlagt 150 m2 mot marken i två plan. Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar fin...


Lokaltyp Övrig lokal
Total yta 811 m²
Adress Jasminvägen 2
Område Mellösa
Objektsnummer 41856226

Beskrivning

SÅLD!
Jasminvägen 2, Häggen 3 villatomt.
Läge: Tillfart från Jasminvägen. Villafastigheter. Mellösasjön i direkt anslutning till bostadsområdet. (I övrigt en del intressanta fornlämningar i omgivningarna.)Tomttyp: Området består av ängsmark. Tomter ligger i södersluttning mot
Mellösasjön med en höjdskillnad mot Jasminvägen.
Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett till två våningsplan. Byggrätt sammanlagt 150 m2 mot marken i två plan.
Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Jasminvägen. Dagvattnet leds i öppna diken.

Läs mer om området på Flen kommuns hemsida: www.flen.se


Karta

Bilder på lokalen