Mark / tomt, Jasminvägen 19, Hasselbacken Mellösa, Mellösa

  • 908 m²

Jasminvägen 19, fastighetsbeteckning Jasminen 5.


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 908 m²
Adress Jasminvägen 19
Område Hasselbacken Mellösa
Objektsnummer 41895489

Beskrivning

Jasminvägen 19, fastighetsbeteckning Jasminen 5.

Läge: Tillfart från Jasminvägen. Mellösasjön i direkt anslutning till bostadsområdet. I övrigt en del intressanta fornlämningar i omgivningen.

Tomttyp: Området består av ängsmark. Tomten ligger i södersluttning mot
Mellösasjön med en höjdskillnad mot Jasminvägen.

Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett till två våningsplan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i två plan.

Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Jasminvägen. Dagvattnet leds i öppna diken.

Tomten förmedlas via mäklarbyrån Le Grand Propriété. Vid intresse, kontakta mäklare Erica Lamberg på mail: erica@legrandpropriete.se, eller telefon: 073-330 27 03


Karta

Bilder på lokalen