Mark / tomt, Jasminvägen 19, Hasselbacken Mellösa, Mellösa

  • 908 m²

Jasminvägen 19, fastighetsbeteckning Jasminen 5.


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 908 m²
Adress Jasminvägen 19
Område Hasselbacken Mellösa
Kommun Flens kommun
Objektsnummer 41895489

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Jasminvägen 19, fastighetsbeteckning Jasminen 5.

Läge: Tillfart från Jasminvägen. Mellösasjön i direkt anslutning till bostadsområdet. I övrigt en del intressanta fornlämningar i omgivningen.

Tomttyp: Området består av ängsmark. Tomten ligger i södersluttning mot
Mellösasjön med en höjdskillnad mot Jasminvägen.

Tillåtet enligt detaljplan: Hus i ett till två våningsplan. Byggrätt sammanlagt 200 m2 mot marken i två plan.

Teknisk försörjning: Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i Jasminvägen. Dagvattnet leds i öppna diken.

Tomten förmedlas via mäklarbyrån Le Grand Propriété. Vid intresse, kontakta mäklare Erica Lamberg på mail: erica@legrandpropriete.se, eller telefon: 073-330 27 03


Karta


Bilder på lokalen